Villkor & FAQ

Alla som spelar i band, sjunger eller på något sätt erbjuder musikalisk live-underhållning för ”uthyrning” får lov att registrera sig och skapa en annons.

BokaBandet.nu ställer inga krav på att de som registrerar sig har f-skatt. Det är dock viktigt att det i varje relation mellan akt och köpare är tydligt hur fakturering eller betalning sker. Kontakta alltid Skatteverket om det råder oklarheter kring skatter och moms.

Du köper ett medlemskap för 990kr inklusive moms och kan därefter registrera dig eller ditt band.

Vill du ha lite bättre exponering kan du i den proceduren välja att lägga till f.n. 490kr inklusive moms för att placeras överst i katalogen.

Om flera akter väljer att göra sin annons till utvald måste en viss rangordning ske även bland dessa. Det gäller även i den utvalda kategorin. Alla utvalda annonser ligger dock överst före de som inte valt att uppgradera.

Varje annons måste granskas före publicering. Detta för att vi ska kunna säkerställa att inget otillbörligt eller stötande material laddas upp. För att hålla katalogen prydlig och lätthanterlig för besökarna måste vi också säkerställa att regler för bilder följs.

Vi granskar så fort som möjligt efter att en annons kommit in, men beroende på arbetsbörda kan det ta upp till två arbetsdagar innan annonsen publiceras.

Om du vill uppdatera någon av de uppgifter du lämnat vid registreringen loggar du helt enkelt in via Mina sidor och går till din annons och redigerar den.

Har du några frågor eller behöver hjälp kontaktar du oss på info@bokabandet.nu.

Avgiften delas upp på drift av webbplats, underhåll, administration, licenser osv, samt marknadsföring i sociala medier och Google för att driva rätt sorts trafik till sidan för att i sin tur generera kontakter och trafik till era sidor/youtube-kanaler.

I basabonnemanget ingår plats i katalogen, du kan presentera dig eller ditt band med upp till fem bilder, presentation, samt välja musik-stilar och extratjänster du erbjuder. Vill du sedan ha mer exponering går det att välja till ”Fäst årsannons” för att synas överst i listorna samt eventuell exponering i nyhetsbrev och blogg.

BokaBandet.nu garanterar inga bokningar, vi jobbar inte som förmedling på det sättet.

Nej. Eftersom vi inte är en förmedling av artister har vi i dagsläget ingen match-service. Frågor som kommer in till oss om vilket band som rekommenderas hänvisas till katalogen.

Boka Bandet.nu är tänkt att fungera som en anslagstavla. Band från olika delar av Sverige kan anmäla sig och lägga in en annons med information, youtube-klipp och länk till eventuell egen hemsida.

ALL kontakt och alla bokningar sker direkt via den intresserade kunden och bandet, inga kontakter går via Boka Bandet.nu.

Nej, som kund, i detta fall bokare av band, betalar du inga pengar till Boka Bandet.nu, utan gage görs upp med band/artist direkt, som också tar ansvar för skatt, moms och kvitton.

Boka Bandet.nu drivs av företaget Join the dots, ägare Veronika Berg. Samarbeten sker med olika personer och företag för att nå ut, t.ex. genom Facebook-annonsering, SEO / SEM och så vidare.

Boka Bandet.nu lämnar inga garantier gällande bokningar av band eller artister. Det är upp till kunden själv att göra efterforskningar och ta referenser på band som bokas, och komma överens med den aktuella akten om villkor som känns bra och rimliga för båda parter.

Boka Bandet.nu vill gärna veta allt om lyckoträffar och solskenshistorier! Det finns möjlighet att lämna omdöme på bandens annonser, och skriv gärna till oss på BokaBandet.nu och berätta – kanske får vi lov att använda just din historia till ett inspirerande blogginlägg?

Vi är väldigt ledsna om du som kund inte är nöjd med den akten du bokade.

Tyvärr har vi inga försäkringar att erbjuda, utan eventuell tvist som uppstår sköts mellan akt och kund. Vi tar dock gärna information för vi vill ju att BokaBandet.nu ska ses som en seriös marknadsplats och förekommer tillräckligt många klagomål kan kontakt tas med den aktuella akten.

Villkor band och artister

För att få annonsera på BokaBandet.nu krävs att du godkänner följande villkor:

 • Du förstår att BokaBandet.nu inte förmedlar spelningar
 • Du förstår att BokaBandet.nu fungerar som en marknadsplats där säljare (akterna) och köpare (kunderna) möts och gör upp om villkoren vid varje tillfälle, helt utan BokaBandet.nus inblandning.
 • Du förstår att du själv är ansvarig för redovisning och skatter mm för de uppdrag du fått genom BokaBandet.nu
 • Du förstår att kunder uppmuntras ge omdöme efter ett evenemang genomförts, och detta ligger utanför BokaBandet.nus kontroll. Anser du att du fått ett felaktigt omdöme som du tror kan skada dig får du dock lyfta frågan till BokaBandet.nu.
 • Du förstår att en annons måste betalas först, sedan granskas och därefter publiceras. Om anmärkningar görs vid eventuell granskning är du skyldig att rätta dig efter dessa eller dra tillbaka annonsen.
 • Du förstår att det är ditt ansvar att se till att bilder och ev youtube-klipp du lägger upp, samt övrigt material i annonsen, inte inkräktar på någons upphovsrättskyddade verk. Om BokaBandet.nu blir kontaktat av någon som hävdar att din annons bryter mot dessa regler förstår du att annonsen antingen måste modifieras eller plockas ner utan att återbetalning sker. Det är dessutom ditt ansvar att fortsätta dialogen med den som anser sig förorättad, samt helt hålla BokaBandet.nu utanför en sådan eventuell konflikt.
 • Du förstår att driftstörningar ligger utanför BokaBandet.nus kontroll och att du inte har några skadeståndskrav om något händer under den tiden din annons finns i katalogen.
 • Du förstår att underhållsarbete av webbplatsen måste skötas löpande och att detta ibland kan leda till att åtkomsten begränsas.

Villkor för de som bokar

Det är viktigt att den som bokar en live-akt via BokaBandet.nu förstår att:

 • BokaBandet.nu endast är en annonsplats för band eller andra live-akter där de har möjlighet att visa upp sig och därmed teckna gig
 • BokaBandet.nu är inte en artistförmedling, utan all kontakt går direkt mellan akt och köpare
 • Det är upp till kunden att göra efterforskningar på den akt den vill engagera
 • Det är mellan kunden och akten villkor för giget sätts upp, till exempel gage, milersättning osv.
 • BokaBandet.nu lämnar inga garantier för någon av de akter som registrerar sig på bokabandet.nu. Är man som kund missnöjd får man gärna höra av sig och lämna en synpunkt, men BokaBandet.nu har ingen möjlighet att stå som garant för de akterna som annonserar.